Fördelning av allmänna kostnader

Automatisk fördelning av allmänna kostnader

När vi delar upp kostnader tar vi hänsyn till de regler du anger. Kostnaderna kan delas upp med olika parametrar - mätarställning, kvadratmeter, andelar etc. Du kan välja kostnadsslag för kostnader för varje hyresgäst. Du kan också dela vissa kostnader till dig själv för att hålla en överblick över ägarnas utgifter relaterade till en byggnad.

Hyresgästbyten går smidigt och enkelt - systemet beräknar kostnaderna proportionellt med hyrd tid.

Detaljerad analys i systemet och i Excel

Med Hausing har du en tydlig överblick över kostnadsindelningen på rum och hyresgäster. Excel-rapporten är bara ett klick bort.

Fakturor för allmänna går bekvämt till hyresgäst och bokföring

Månatlig kostnadsdelning behöver bara mätaravläsningar och servicepriser. Enligt denna data genererar systemet fakturor automatiskt.

Du kan skicka fakturor direkt till hyresgästen och om du har integrerat bokföringsprogram, då även till bokföringen. Dessutom kan du koppla artikelkoder till hyresgäster och tjänster, så hamnar utgifterna på rätt ställen i bokföringssystemet.

Tydlig översikt över husets mätare

Med Hausing har du en tydlig överblick över mätare kopplade till ett hus. Till vilka rum de är kopplade och vems konsumtion de mäter. Man kan koppla olika mätare till varandra och dela upp dem mellan olika rum.

Du kan infoga mätaravläsningar antingen i systemet eller använda Excel-import. Vi tar förbrukningsjämförelser i beaktande för att dela kostnaderna lika.

Vår framgång i tal

12mn

värde av fakturor som skapats

15k

fakturor som skapats

2

sparade timmar per varje objekt i månaden

0

odelade kostnader

Kontakta oss

Logo Logo

Hausing Technologies OÜ

+372 56 222 099
info@hausing.ee
Sekretess policy Sekretess policy

Book a demo

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies hjälper oss analysera webbplatstrafik och ger statistisk information.