All information på ett säkert ställe

Vi gör din vardag lättare. 
Det här är Hausing.
Arbetsuppgifter Avtal Kostnadsfördelning Tillgångar CRM Förebyggande underhåll Portal för hyresgäster Analytik

Arbetsuppgifter

Hantering av arbetsuppgifter Glöm Excel och många olika verktyg. Alla uppgifter du behöver samt en detaljerad överblick över framstegen kan hittas snabbt från ett ställe, när- och varsomhelst.

 • Skapa tickets automatiskt från webbplatsformulär eller från e-post
 • Övervaka utförandet av arbetsuppgifterna i realtid
 • Direkt kommunikation med entreprenörer (som inte behöver ha ett eget konto) via Hausing
 • Filtrera arbetsuppgifter per ansvarsperson, plats, prioritet, datum och kategori
 • Chatta med alla berörda parter
 • Analytik och arkivering för varje arbetsuppgift

Avtal

Hyresavtal
Inget behov att oroa sig över utgående hyresavtal eller förändringar. Hausing håller koll på allting och kan ändra avtal automatiskt vid behov. Inget mer oroande över utgående hyresavtal och hyresskyldigheter.

 • Automatiska generering av hyresfakturor med endast två klick
 • Alla hyresgästers avtalsinformation på ett säkert ställe 
 • Automatisk hyresindexering
 • Tydlig överblick av avtalsförändringar med historiedata
 • Automatiska utfärdande av påminnelser (ändringsförslag, uppsägningar etc.) till berörda parter
 • Automatisk vidarebefordring av fakturor till såväl kunder som bokföringsprogram
 • Påminnelser för obetalda fakturor

Kostnadsfördelning

Dynamisk kostnadsfördelning Glöm komplexa excel-filer, manuell fakturering och kontroll av inbetalningar. Med Hausing är allt kopplat till kostnadskalkyler och fakturering är automatisk. 

 • Automatisk fördelning av allmänna kostnader
 • Hantera alla specialarrangemang som kommits överens om med hyresgäster
 • Heltäckande fördelning av allmänna kostnader baserat på typen av fastighet
 • Kostnadsfördelning mellan alla involverade utrymmen och generering av egna kostnader när nödvändigt
 • Alla preferenser och omständigheter (ex. byte av hyrestagare) tas i beaktande
 • Automatisk vidarebefordring av fakturor fakturor till såväl kunden som önskat bokföringsprogram

Tillgångar

All portfölj information strukturerad på ett ställe
 • Detaljerad överblick över alla fastigheter och allt kopplat till dem (byggnader, utrymmen, fakturor, filer, avtal,  utrustning, mätare etc.)
 • Analytik för hela portföljen och för varje fastighet (uthyrningsgrad, användning av nyttigheter, intäkter etc.)
 • Arkivering

CRM

CRM En plats för alla dina kontakter.

 • Hyresgäster
 • Externa entreprenörer och leverantörer
 • Specialanpassade preferenser för varje hyresgäst (fakturakontaktdetaljer, speciella överenskommelser och behov, varaktighet, etc.)
 • Filtrera kontakter per byggnad, aktiva kontrakt, obetalda fakturor etcetc

Förebyggande underhåll

Automatisk förebyggande underhåll
Sluta ödsla tid på att manuellt distribuera checklistor för förebyggande underhåll och uppföljning med teamet för att säkerställa att arbetet är gjort.

 • Automatisera schemaläggning av förebyggande underhåll per vecka, månad, kvartal eller år
 • Kalendervyer som är enkla att använda ger en snabb överblick av all öppna och kommande förebyggande underhållsarbeten
 • Datum och tid för när arbetet slutförs loggas automatiskt
 • Bifoga PDF-filer över utrustningsmanualer och instruktioner till en arbetsorder

Portal för hyresgäster

Självservice portal för dina hyresgäster
 • Ett simpelt formulär låter hyresgäster intuitivt och precist definiera sitt problem
 • Hyresgäster kan vara up-to-date med sina förfrågningar från start till mål 
 • Chat funktion
 • Dokument, avtal, fakturor. Allt på ett ställe

Analytik

Djupgående analyser i realtider.
Till skillnad från kalkylblad erbjuder visuella rapporter all data användaren behöver vid första anblicken.

 • Rapporter över arbetsuppgifter
 • Rapporter över uthyrningsgrad
 • Allmän hyres information
 • Förändringar i hyresgäster
 • Ett klick för att exportera till Excel

Integrera Hausing med de verktyg du redan använder 

Integrationer hjälper företag spara tid. Hausing kan synkronisera information utan att det kräver något extra arbete av de program dina kunder redan använder (som exempelvis bokförings- och/eller CRM-lösningar).

Vår framgång i tal

600+

Förvaltade byggnader

3.4K

Skapade fakturor

21k

Skapade arbetsuppgifter

1.7K

Godkända digitala handlingar

Bli mer effektiv

Logo Logo

Hausing Technologies OÜ

+372 56 222 099
info@hausing.ee
Sekretess policy Sekretess policy

Book a demo

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies hjälper oss analysera webbplatstrafik och ger statistisk information.